Samsung, LG, Hot Point 12,000 BTU Air Condtioner

KSh70,000.00 Exc. Tax

Buy Samsung, LG, Hot Point 12,000 BTU Air Condtioner from Beiyangu, Nairobi Kenya